Resultat 2014 – 2019

2019

SAR 2019 Resultat för varje kontroll
obs att för att få se tiden till K2 i länken ovan måste man välja antingen ”Brandtornet” eller ”Navardalsbliket”. Under rubriken ”gemensamma kontroller” saknas K2 för både sprint och long-klasserna.

OBS! I filen ovan saknas en lagmedlemmarnas namn

2018

Samtliga resultat finns här

2017

Samtliga resultat finns här

2016

2015

2014